Knowledge Base


Welcome to the Expatax Knowledge Base containing hundreds of answers to questions we received about topics concerning tax, payroll, accounting, legal, business etc. related to the Netherlands. Search in our Knowledge Base or browse the different categories. Expatax is a Dutch tax and accounting firm specialized in assisting international workers, freelancers and companies. Don't hesitate to contact us if you need assistance or check our website.


Recht op 30% regeling met terugwerkende kracht?

Vraag: 

Mijn vrouw heeft de 30% regeling toegekend gekregen in het verleden. Echter het blijkt dat ze nog maar 5 jaar en een aantal maanden de 30% regeling kon krijgen op moment van aanvraag, terwijl normaliter mensen 10 jaar lang de 30% regeling kunnen krijgen.

Is het mogelijk om van de 4 jaar en paar maanden met terugwerkende kracht het extra geld te verkrijgen, waar ze eigenlijk recht op had? Zo ja, hoe moet dit gebeuren?

Antwoord:

Dit is helaas niet mogelijk. Indien de aanvraag werd ingediend voor 1 januari 2012 kon de regeling inderdaad voor een periode van 10 jaar worden toegekend (met ingang van die datum is de maximale periode teruggebracht tot 8 jaar). 

De maximale periode wordt verminderd met de perioden van eerder verblijf in Nederland. Dus als uw vrouw in het verleden in Nederland heeft verbleven dan worden die periodes in mindering gebracht (afhankelijk van wanneer het verblijf heeft plaatsgevonden). 

Het kan ook zijn dat de aanvraag laat is ingediend. Een aanvraag heeft terugwerkende kracht tot de eerste dag van tewerkstelling als ingekomen werknemer indien deze wordt gedaan binnen 4 maanden na aanvang van de tewerkstelling. Indien de aanvraag later wordt gedaan is de regeling slechts van toepassing vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag wordt ingediend. Over de reeds verstreken periode is de 30% regeling dan niet van toepassing en wordt ook in mindering gebracht op de maximale periode van 10 jaar (nu 8 jaar). 

Aangezien er bovendien geen bezwaar is gemaakt tegen de toekenning van de 30% regeling voor een kortere periode staat de betreffende beschikking ook vast. Deze kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. 


Attached Files
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Name
Email
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
How can I get a copy of the 30% ruling approval letter?
Viewed 850 times since Fri, Oct 23, 2015
Where can I get my foreign diploma evaluated?
Viewed 1492 times since Tue, Aug 12, 2014
How long can I live in the Netherlands before losing right to 30% ruling?
Viewed 2606 times since Thu, Mar 21, 2013
Holiday pay calculation considering 30% tax rule
Viewed 2661 times since Thu, Dec 10, 2015
30% ruling while working outside the Netherlands
Viewed 2996 times since Wed, Mar 21, 2012
30% ruling then self-employed then employed again
Viewed 804 times since Thu, Oct 15, 2015
Where can I get a copy of the 30% ruling confirmation?
Viewed 7334 times since Mon, Apr 22, 2013
30% regeling in twee banen
Viewed 2727 times since Fri, Aug 8, 2014
What are the consequences for the unemployment benefit and company pension if I have the 30% ruling?
Viewed 3127 times since Thu, Apr 11, 2013
MenuMENU