Knowledge Base


Welcome to the Expatax Knowledge Base containing hundreds of answers to questions we received about topics concerning tax, payroll, accounting, legal, business etc. related to the Netherlands. Search in our Knowledge Base or browse the different categories. Expatax is a Dutch tax and accounting firm specialized in assisting international workers, freelancers and companies. Don't hesitate to contact us if you need assistance or check our website.


30% regeling niet toegekend aan tandarts door Rechtbank Arnhem. Er is geen sprake van schaarste. Ander oordeel dan Rechtbank Haarlem.

Een Duitse tandarts die in Nederland werkt verzoekt in 2011 om voortzetting van de 30%-regeling. Volgens rechtbank Arnhem is er in 2011 geen schaarste meer aan tandartsen en kan de regeling niet worden voortgezet. Bij de beoordeling of er schaarste is moet gekeken worden naar alle tandartsen in Nederland, dus inclusief de buitenlandse tandartsen die al in Nederland werkzaam zijn.
 
Verkorte tekst uitspraak:
 
Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat er ten aanzien van tandartsen nog schaarste is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dus voortzetting 30% regeling van Duitse tandarts bij nieuwe werkgever terecht geweigerd. Beide partijen beroepen zich op het zelfde rapport van het Capaciteitsorgaan, het Capaciteitsplan 2010, maar verbinden daaraan verschillende gevolgen. Verweerder beroept zich ook nog op andere stukken. Jaarlijks wordt de behoefte aan tandartsen voor een groot deel ingevuld door tandartsen uit het buitenland (180 uit het buitenland; 225 uit Nederlandse opleidingen). Betekent dit dat er in Nederland schaarste is aan tandartsen of niet? Rechtbank oordeelt op basis van de overgelegde stukken van niet en overweegt voorts dat de reeds in Nederland werkzame buitenlandse tandartsen niet buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de beoordeling of er schaarste is. Lokale schaarste op sommige plekken in Nederlandis geen reden voor een ander oordeel; uit het Capaciteitsplan blijkt dat landelijk gezien geen schaarste was ten tijden van het sluiten van de arbeidsovereenkomst in mei 2011.
 
Ander oordeel: rechtbank Haarlem 25 mei 2012, AWB 11/5869 (hoger beroep ingesteld door de inspecteur):
 
De in Duitsland geboren mevrouw X rondde haar academische studie tandheelkunde in 2001 in Duitsland af. In april 2011 ging zij in Nederland wonen in verband met haar dienstbetrekking per 1 mei 2011 bij tandartsenpraktijk BV A in Nederland. X stelde dat zij in aanmerking kwam voor de 30%-regeling, maar de inspecteur weigerde die omdat volgens hem geen sprake was van schaarste aan tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt. X ging in beroep en wees onder meer op het Capaciteitsplan 2010, waarin bij de vaststelling van de bestaande capaciteit aan tandartsen en de verschillende prognoses voor de benodigde tandartsen in de toekomst steeds uitgegaan werd van de instroom van een aanzienlijk aantal tandartsen uit het buitenland. Rechtbank Haarlem besliste dat X aannemelijk had gemaakt dat zij bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst met BV A over een specifieke deskundigheid beschikte die op de Nederlandse markt niet of schaars aanwezig was. Uit het Capaciteitsplan 2010 volgde dat jaarlijks een instroom van circa 420 tandartsen nodig was om te voorkomen dat een tekort aan tandartsen zou ontstaan. Deze instroom werd niet vanuit de Nederlandse opleidingen verwezenlijkt, waar jaarlijks ongeveer 250 tandartsen afstudeerden. De Rechtbank ging er daarom vanuit dat de ongeveer 180 tandartsen die uit het buitenland geworven werden, daar werden geworven omdat die plaatsen niet vanuit de Nederlandse arbeidsmarkt vervuld konden worden en op de Nederlandse arbeidsmarkt dus kennelijk schaarste heerste aan tandartsen. De Rechtbank verklaarde het beroep van X gegrond.
 
Door de verschillende uitspraken is het nu wachten op het oordeel van het Gerechtshof.
 
 
Attached Files
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Name
Email
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
There are no related articles for this article.